Behandelingen

De problemen die mensen naar therapie brengen zijn heel verschillend.
Indien wij u niet de geschikte behandeling kunnen bieden, 
sturen wij u door naar een collega.

algemene kinesitherapie (Charlotte, Laurien, Luka)

Created with Sketch.

 mobilisaties 

 massages 

 stretchingtechnieken 

 diepe dwarse fricties 

 medische oefentherapie 

 medische trainingstherapie 

 coördinatie-oefeningen 

 bewegingsadvies 

 rugschool 

 taping 
...

manuele therapie (Charlotte)

Created with Sketch.

 algemene kiné uitgebreid met mobilisaties, oscillaties en zachte manipulaties 

 mobiliserende technieken tijdens bewegingen 

 neurogene mobilisaties 

 triggerpuntbehandeling 

lymfedrainage ad modum Vodder (Charlotte, Laurien)

Created with Sketch.


Een heel zachte spiraalvormige druk uitgeoefend op de lymfeklieren en lymfebanen, waarbij de richting bepaald wordt door de stroomrichting van het lymfestelsel. Toegepast bij zwellingen (oedeem), bloeduitstorting, spierpijn of spierletsel, reuma, MS, dikke arm,... 
Er worden ook bandages aangelegd: klassieke bandage, lymftaping, silwrap, coban,...
Indien een armkous of beenkous gewenst is, staan wij u graag bij mij advies.

dry needling (Charlotte)

Created with Sketch.

Met steriele naalden worden triggerpunten aangeprikt om de oxygenatie van de samengetrokken spiervezels en de fascia te stimuleren.

Het vermindert ontstekingen, verbetert de bloedcirculatie en inhibeert op die manier de lokale spanning in het weefsel.

kinderpsychomotoriek (Laurien)

Created with Sketch.

Psychomotoriek is het samengaan van psyche (de geest en het denken) en de motorische vaardigheden (het bewegend lichaam).

Om gericht te kunnen handelen moeten onze bewegingen vanuit ons denken gestuurd en gepland worden. Dit vraagt lichaamskennis, richten van aandacht en motorplanning. Psychische processen zoals faalangst, of een laag zelfbeeld kunnen deze motorische processen verstoren.

 

Baby's, peuters en kleuters leren vnl via bewegen. Hoe meer ze bewegen, hoe meer ze leerervaringen opdoen op alle vlakken.

 

Zowel op vlak van bewegen (motoriek) als op vlak van psyche kunnen zich een aantal problemen voordoen:

problemen met grove en fijne motoriekproblemen met dynamisch bewegenschrijfmotorische problemenmoeite met het ordenen in de ruimtevisuomotorische problemenfaalangstwerkplanningsproblemen...

 

Bij de specifieke behandelingen van kinderpsychomotoriek proberen wij een strak schema aan te bieden aan het kind:

steeds dezelfde therapeut, 
steeds dezelfde behandeldag, 
steeds hetzelfde behandeluur


Gelieve volgende info naar ons door te mailen:
naam
leeftijd
adres
telefoonnummer
school
leerkracht
probleem van uw kind
evt verslagen van testings, dokters,....

kinderkiné (pediatrisch kiné) (Laurien, Luka)

Created with Sketch.

Bij kinderen kunnen ook heel wat problemen voorkomen. Contacteer ons gerust en stel ons uw vraag. Wij werken voor kinderen samen met osteopate Karolien Vanderhasselt zodat we een totaalbehandeling kunnen aanbieden. Osteopathie en kinesitherapie kunnen elkaar aanvullen, maar kunnen uiteraard ook elk op zich bestaan. In samenspraak met u bepalen we het ideale traject.

autogene drainage I ademhalingskiné (Laurien)

Created with Sketch.

Autogene drainage is een vorm van ademhalingskinesitherapie waarbij de patiënt leert de eigen longen te draineren. Autogene drainage kan worden voorgeschreven bij infectieziekten zoals bronchitis, bronchiolitis, longontsteking, zowel chronisch als acuut, alsook bij aangeboren aandoeningen zoals mucoviscidose, primaire ciliare dyskinesie,enz. of aandoeningen van de longen ontstaan rond de geboorte (vb. bronchopulmonaire dysplasie bij prematuren, veelvuldig infecties bij pasgeborenen, ...).

typ 10 (Laurien)

Created with Sketch.

De kenmerken: 

10 lessen om de basisvaardigheid aan te leren 
Vervolg online module voor een (school)jaar = www.typ10-online.com 
Voor élk kind vanaf 9 jaar 
Speels leren typen zonder tijdsdruk 
Persoonlijke begeleiding 
Ook geschikt voor kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen 
Slagingspercentage = 92 % 

  

De 5 grote valkuilen in het leren blind typen: 

kinderen die leren aan de hand van een herhalingsmethode verliezen snel hun motivatie. 
*door repetitieve lettercombinaties over te typen verliest men snel de concentratie. 
*door een tijdsdruk op te leggen, vormt er zich een extra barrière in het leerproces. 
*doordat men niet alle letters correct kan typen is het moeilijker om naar het volgende niveau te gaan, hierdoor wordt het kind zwaar geconfronteerd met hun kunnen maar vooral met hun NIET kunnen => faalangst wordt gevoed! 
*door enkel herhaling te gebruiken, in welk jasje dan ook, duurt de methode zeer lang voordat men een bepaalde basis heeft opgebouwd om de vaardigheid blind typen te beheersen. 


Therapeutische toepassing: 

*Kinderen met fijnmotorische problemen hebben het vaak heel moeilijk om te schrijven. De schrijfmotoriek schiet te kort en hoewel ze wel weten wat ze zouden willen schrijven, krijgen ze hun gedachten maar moeilijk op papier. Werken op een computer zou een hulp kunnen zijn, maar daarvoor moeten ze blind kunnen typen.
*Kinderen met dyslexie mogen vaak in de klas gebruik maken van speciale softwareprogramma’s (bv. “Sprint”) maar dat kan alleen als ze blind kunnen typen.
*Kinderen met psychomotorische problemen zoals DCD, dyspraxie, lateralisatieproblemen kunnen (vaak) niet met een klassieke dactylo methode aan de slag omdat de tijdsdruk en het behalen van een bepaald aantal aanslagen per minuut een te hoge drempel vormt tijdens het leerproces.
*Kinderen die een grote nood hebben aan structuur zoals kinderen met ASS, ADHD zijn gebaat bij de unieke aanpak van Typ10.
*Ook voor alle andere kinderen is blind kunnen typen een vaardigheid die als volwassene een grote meerwaarde betekent in onze technologische maatschappij waarbij het kunnen werken met een computer een must is.

fasciatherapie (Charlotte)

Created with Sketch.

Binnen de fasciatherapie gaan we de patiënt benaderen op 4 verschillende domeinen. Hierdoor zijn we in staat om complexere problemen te doorbreken; 

  • lichaam: de zones in je lichaam die pijn doen en gespannen zijn, worden zacht en diep behandeld. Je gewrichten komen vrij en je bewegingskwaliteit en bewegingsvrijheid worden groter.
  • fysiologie:  inwerken op ons stresssysteem, pijn en doorbloeding in het lichaam. 
  • emotie: wat we voelen bepaalt vaak ons denken en doen; maar omgekeerd gaat ons denken ook ons gedrag en gevoel beïnvloeden. Binnen de fasciatherapie leer je deze mechanismen observeren en eventueel doorbreken.
  • levenslust: eigenheid en veerkracht leren terugvinden en opnieuw positiever in het leven staan

Om dit doel te bereiken maken we gebruik van volgende technieken:

  • manuele fasciale technieken: inwerken op het bindweefsel van je lichaam
  • perceptietraining: zowel in rust als in beweging je lichaam leren ervaren en sturen
  • bewegingseducatie: begeleiding bij trage en globale bewegingen om terug tot een normaal bewegingspatroon te komen
  • overleg voor, tijdens en na de behandeling

Fasciatherapie komt het meest tot zijn recht tijdens een langere behandeling: 60 min)

medische pedicure (Diane)

Created with Sketch.

Diane heeft ruim 15 jaar ervaring op het gebied van voetzorg.  

Ze verwijdert eelt, eeltpitten, likdoorns, ingegroeide nagels, kalk en schimmelnagels,... 

U kan terecht bij Diane op dinsdagnamiddag en avond.

afspraak